WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Gmina Pątnów realizuje projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów"

 2020-08-11    


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i ośrodka zdrowia w Pątnowie”.

Cel projektu: poprawa jakości powietrza w gminie Pątnów poprzez termomodernizację, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.052.915,47 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/17-00 z dnia 15.11.2018 r.

Gmina Pątnów realizuje kolejny etap projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”.

Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2020 r.

Wartość zadania objętego dofinansowaniem w zakresie termomodernizacji – 559.805,84 zł brutto.

Trwają prace budowlane przy termomodernizacji budynku urzędu gminy oraz ośrodka zdrowia w Pątnowie w zakresie ocieplenia ścian obydwu budynków. Został zakończony już etap ocieplenia fundamentów. Obecnie kończą się roboty związane z położeniem ocieplenia styropianem na ścianach urzędu gminy. Z dnia na dzień budynek zmienia swój wygląd.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzna postępu prac.

Galeria zdjęć: