WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Apel do Mieszkańców!

 2020-08-07    
W związku z objęciem powiatu wieluńskiego strefą czerwoną(Projekt Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który ma obowiązywać od soboty tj. 08.08.2020 r.) oraz w ślad za spotkaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w dniu 07.08.2020 roku

APELUJEMY

do mieszkańców GMINY PĄTNÓW o zastosowanie się do komunikatów podawanych w środkach masowego przekazu w zakresie odpowiednich obostrzeń w przestrzeni publicznej przewidzianych dla czerwonej strefy.

Przede wszystkim obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni publicznej oraz zachowanie dystansu społecznego w kolejkach oraz innych miejscach publicznych, w tym w kościołach. Przypominamy również o zachowaniu odpowiednich zasad higieny tj. częste mycie rąk oraz ich dezynfekcja środkami chemicznymi.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza osoby starsze, które są szczególnie narażone na powikłania związane z zakażeniem Covid-19 w połączeniu z chorobami współistniejącymi.

Ponadto wprowadza się zakaz organizacji imprez kulturalnych, dopuszcza się organizację imprez sportowych (bez publiczności!), dopuszcza się organizację imprez rodzinnych tylko i wyłącznie do 50 osób, a w miarę możliwości rekomenduje się do całkowitego odwołania wszelkie przedsięwzięcia zbiorowe.

Szczegółowe informacje pojawiają się na bieżąco na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/

/-/ Iwona Napieraj
Sekretarz Gminy Pątnów