WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Porozumienie z gminą Działoszyn podpisane

 2020-07-07    
W dniu 2 lipca br. Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn Rafałem Drabem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków obydwu gmin.
Orientacyjna długość drogi ma wynosić 2200 m. i szerokości 4 m. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami.
Zasady partycypacji w kosztach to 59% kosztów po stronie Gminy Pątnów, zaś pozostała część tj. 41% po stronie Miasta i Gminy Działoszyn. Udział w kosztach określa zakres usytuowania inwestycji na obszarze każdej z gmin.
Planuje się dwa etapy realizacji porozumienia; pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast drugi wybudowanie drogi, co zaplanowano w terminie do 31 sierpnia 2023 r.