WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Aktualności

 Porozumienie z gminą Działoszyn podpisane

 2020-07-07    
W dniu 2 lipca br. Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn Rafałem Drabem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków obydwu gmin.
Orientacyjna długość drogi ma wynosić 2200 m. i szerokości 4 m. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami.
Zasady partycypacji w kosztach to 59% kosztów po stronie Gminy Pątnów, zaś pozostała część tj. 41% po stronie Miasta i Gminy Działoszyn. Udział w kosztach określa zakres usytuowania inwestycji na obszarze każdej z gmin.
Planuje się dwa etapy realizacji porozumienia; pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast drugi wybudowanie drogi, co zaplanowano w terminie do 31 sierpnia 2023 r.