WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Aktualności

 E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów

 2019-07-01    
Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne pozyskała ponad 1 mln 252 tys. zł na realizację projektu „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowego i rzeczowy gminy (udostepnienie sal lekcyjnych) planowany jest na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.
Projekt „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” ma służyć podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 31.08.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach w szkołach podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek.
W toku realizacji projektu 204 uczennic i 212 uczniów tych szkół uzyska kompleksowe wsparcie dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a to umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność.
Kadra szkół (46K, 6M) zostanie objęta doskonaleniem zawodowym wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania, z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej. Wszystkie działania wynikają z przeprowadzonej diagnozy, a ich rezultaty będą wydłużone w czasie.
W toku realizacji tego projektu trzy szkoły otrzymały doposażenie do pracowni komputerowych i kompleksowo zostały wyposażone dwie pracownie przyrodniczej. Zakupiono 42 laptopy nauczycielskie, które umożliwią nauczycielom zatrudnionych w szkołach zarówno przygotowanie materiałów edukacyjnych, pozyskiwanie ich z zasobów edukacyjnych w sieci Internet, jak i prezentowanie podczas lekcji. Zostały także zakupione także 28 komputerów stacjonarnych, 13 tablic interaktywnych, 3 wizualizery i 3 urządzenia wielofunkcyjne.