WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Pszczoły - jak nie dopuścić do ich zatrucia

 2020-04-10    
Zbliża się czas intensywnej chemicznej ochrony roślin. Dbając o dobro pszczół i innych owadów zapylających pamiętajmy o podstawowych zasadach postępowania:
  • informujemy właścicieli pasiek o planowanych zabiegach
  • jeżeli w pobliżu pola, na którym będzie wykonywany zabieg, znajduje się pasieka, wykonujemy go w odległości co najmniej 20 m od niej
  • zabiegi wykonujemy po oblocie pszczół, najlepiej wieczorem
  • nie dopuśćmy do zniesienia cieczy roboczej:
- na tereny nieużytkowane rolniczo, szczególnie jeżeli znajduje się tam pożytek dla       pszczół i innych owadów zapylających
- na kwitnące uprawy
- na uprawy, w których znajdują się kwitnące chwasty
  • pamiętajmy też, że zabiegi ochronne można wykonywać przy wietrze nieprzekraczającym 4 m/s
  • przestrzegajmy okresów prewencji
  • stosujmy środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • przed wykonaniem oprysku zapoznajmy się szczegółowo z treścią etykiety.
Pszczoły stanowią nasze dobro wspólne, zróbmy wszystko, aby nie zakłócić ich bytowania w przyrodzie.
Przypadki podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin należy zgłaszać do właściwego terenowo oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Dane teleadresowe znajdują się na strona internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu: https://piorin.gov.pl/wiorin/lodzkie/ w zakładce: Struktura organizacyjna/Oddziały.
 
                                                                                               Agnieszka Stachurska – Janek
                                                                                              Wojewódzki Inspektorat Ochrony
                                                                                               Roślin i Nasiennictwa w Łodzi