WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW w wyborach Prezydenta RP

 2020-04-01    
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Z uwagi na stan epidemii i związany z nim ograniczony dostęp do Urzędu Gminy Pątnów dla interesantów oraz mając na uwadze wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych, Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że zgłoszeń można dokonywać w następujący sposób:
1) Drogą elektroniczną - przesłać w terminie do 10 kwietnia 2020 roku do godz. 1200 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] Nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
2) Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów z dopiskiem "wniosek do okw".
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
Pracownik przyjmujący zgłoszenie potwierdzi doręczenie do urzędu wysyłając informację zwrotną.
2) Osobiście - w terminie do 10 kwietnia 2020 roku do godz. 1200, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dostarczyć osobiście lub zgłoszenie bezpośrednio wrzucić do urny na pisma, (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "wniosek do okw") znajdującej się z lewej strony głównego wejścia do Urzędu Gminy Pątnów.
Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń będą udzielane pod numerem telefonu 43 886 52 20 wew. 18.
Pliki do pobrania: