WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów

 2020-03-16    
UWAGA!
W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego ograniczeniami w dniu 16.03.2020 r. (poniedziałek) podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE do 20.03.2020 r. (piątek).
Wprowadzono również możliwość przesyłania deklaracji w postaci skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres [email protected] Przy uzupełnianiu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na strony 1, 2, 8 oraz dokładne wypełnienie tego załącznika, którego wniosek dotyczy (str. 3 kolektory słoneczne, str. 4 panele fotowoltaiczne, str. 5-7 kocioł na biomasę/zgazowanie drewna).

Urząd Gminy planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizacje projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów”.

W I kwartale 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie budowy indywidualnych instalacji OZE z Funduszy Europejskich w ramach Działania IV.1 „Odnawialne źródła energii”. Gmina może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji OZE na budynkach prywatnych należących do mieszkańców gminy.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Pątnów” w Urzędzie Gminy Pątnów w terminie od 04.03. (wtorek) do 16.03. (poniedziałek) w pokoju 103. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pliki do pobrania: