WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Komunikat Wójta Gminy Pątnów

 2020-03-13    
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Pątnów

    Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym pragnę poinformować, że Urząd Gminy w Pątnowie od 13 marca 2020 r. do odwołania będzie zamknięty dla interesantów. Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Niezbędne druki i formularze są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy a także przy głównym wejściu do Urzędu Gminy. Tam też można pozostawić wypełnione wnioski i formularze.

    Informuję również, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań można dostarczyć korespondencyjnie, korzystając z narzędzi ePUAP, korespondencji pocztowej czy kurierskiej. Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmowy telefonicznej.

    Jednocześnie podkreślam, że okres zamknięcia szkół nie jest czasem ferii szkolnych. Dzieci bezwzględnie powinny przebywać w miejscu swojego zamieszkania i ograniczyć wszelkie wyjścia i wyjazdy do minimum. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz przestrzeganie przez nich zasad higieny spoczywa obecnie na rodzicach.

    Jednym ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii, jest profilaktyka. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie wytycznych dostępnych w środkach masowego przekazu, w szczególności zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nade wszystko proszę Państwa o zachowanie zdrowego rozsądku, a szczególnie o niewzbudzanie paniki, która z pewnością przy tak dużym nasileniu różnorakich emocji nie jest wskazana i może być złym doradcą. Ufam, że obecna sytuacja zagrożenia, której z uwagą wszyscy się przyglądamy, wkrótce minie. Wiele jednak zależy od nas i od naszej ostrożności.

    Proszę także mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne oraz udzielanie im pomocy sąsiedzkiej. Urząd Gminy wraz z sołtysami i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podejmuje wszelkie możliwe działania, aby na bieżąco monitorować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom.

Wójt Gminy Pątnów
Jacek Olczyk