WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów

 2020-03-04    
Urząd Gminy planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizacje projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów”.
W I kwartale 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie budowy indywidualnych instalacji OZE z Funduszy Europejskich w ramach Działania IV.1 „Odnawialne źródła energii”. Gmina może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji OZE na budynkach prywatnych należących do mieszkańców gminy.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Pątnów” w Urzędzie Gminy Pątnów w terminie od 04.03. (wtorek) do 16.03. (poniedziałek) w pokoju 103. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pliki do pobrania: