WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 NOWY RACHUNEK BANKOWY GMINY PĄTNÓW DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 2019-12-10    
Informujemy, że ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Pątnów prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu:
GMINA PĄTNÓW
Pątnów 48
98-335 Pątnów
Nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170