WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Aktualności

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW NR 133/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

 2019-11-12    
Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Pliki do pobrania: