WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 KOMUNIKAT 6 w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego w Załęczu Wielkim

 2019-10-28    
KOMUNIKAT 6
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 28 października 2019 r. godz.: 1400
w sprawie jakości wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Załęczu Wielkim, Gmina Pątnów.

Wójt Gminy Pątnów informuję, że w pobranych próbkach wody z wodociągu Załęcze Wielkie zaopatrującego miejscowości: Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Cieśle, Troniny, Gligi, Kluski, Kałuże, Grabowa (gm. Pątnów), Słowików (gm. Rudniki), nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana jest obecnie tylko z jednej studni w związku z czym uprasza się o oszczędne korzystanie z wody.
W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowa Inspekcja Sanitarna
w związku z zakończonymi działaniami naprawczymi, wykona kontrolne badania jakości wody.

Informacje dotyczące jakości wody z wykonanych badań kontrolnych zostaną umieszczone na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl

Wójt Gminy Pątnów
Jacek Olczyk