WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 "Pątnów - działamy razem" zakończenie realizacji projektu 23.09.2019

 2019-10-04    


Zakończyła się realizacja projektu lokalnego sołectwa Pątnów pn. „Pątnów – działamy razem” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Projekt zakładał zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed salą oraz strażnicą w Pątnowie, poprzez utworzenie miejsca umożliwiającego organizację imprez plenerowych, ułatwienia dostępu do Sali widowiskowej. Kolejnym elementem projektu była organizacja uroczystości z wykorzystaniem utworzonego miejsca społecznej integracji.
W ramach zagospodarowania placu zostały wykonane prace wyrównawcze, utwardzanie gruntu, wyłożenie placu kostką. Przyczyniło się to do zagospodarowania miejsca przestrzeni publicznej dla potrzeb lokalnej społeczności.
Dzięki realizacji projektu powstało miejsce organizacji wielu przyszłych uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych. Wspólna praca mieszkańców przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej była okazją do integracji i zacieśniania więzi między mieszkańcami sołectwa.