WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy ZSS w Dzietrznikach

 2019-09-30    
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 48 283,00 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 43 168,00 PLN.

opis zakresu projektu: 

Na terenie przeznaczonym do realizacji projektu znalazły się elementy małej infrastruktury: gry i stoły edukacyjne, drewniane ławki i gazony, kosze na odpady i tabliczki do oznaczenia roślin. Zieloną część ekopracowni stanowią ozdobne i zielone trawy, lawenda, lipa, żurawka i zioła. Wykonano ścieżki sensoryczne z wykorzystaniem kamieni polnych, piachu, wałków i drewnianych belek. Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w ekopracowni pod chmurką zakupiono również rozmaite pomoce dydaktyczne: lupy, lornetki, przewodniki, atlasy roślin i zwierząt, klucze do oznaczania gatunków roślin i zwierząt.