WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Zakończenie zajęć z doradcą zawodowym

 2019-09-25    
W dniu 20.09.2019 r. zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane w ramach projektu konkursowego „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy mieli zapewnione zajęcia indywidualne w wymiarze 3 godzin dla jednego uczestnika oraz 10 godzin zajęć grupowych. Podczas zajęć uczestnicy projektu poznali nowe możliwości rozwoju oraz jak mogą uzupełnić swoje wykształcenie. Uczestnicy nauczyli się również pisania CV oraz listu motywacyjnego, które wykorzystają do poszukiwania pracy.