WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekominek” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kamionce

 2019-06-27    
Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekominek” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kamionce w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania: 7 873,21 PLN
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 7 085,00 PLN.
opis zakresu projektu:
W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Kamionce w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie został zrealizowany Program Edukacji Ekologicznej pn.„ Ekominek” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Trwałym efektem zrealizowanego programu są zakupione pomoce dydaktyczne. Wzbogaciły one zajęcia, sprawiając, że były one bardziej atrakcyjne i ułatwiały przedszkolakom poprzez doświadczenia zdobywanie nowej wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Przedszkolaki poszerzyły wiedzę ekologiczną, a także rozwinęły swoje zainteresowania.
W ramach programu odbył się szereg warsztatów i spotkań edukacyjnych, w tym warsztaty „Jak wygląda powietrze?”, spotkanie z kominiarzem „Nie dla smogu”, zajęcia „Czyste powietrze dla każdego”, „Spalanie śmieci – dziękuję! Nie truję!”, „Własna roślinka”, warsztaty z przyrodnikiem „Rośliny i zwierzęta boją się zanieczyszczonego powietrza”, warsztaty terenowe „Co zanieczyszcza powietrze?”, warsztaty ekologiczne „Ochrona powietrza” oraz zajęcia „Czysty las – czyste powietrze” przeprowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Wieluń.
Elementem programu były ponadto konkursy: plastyczne - "Zanieczyszczenie powietrza widziane oczami dziecka", literackie - „Ekominek”, którego uczestnicy układali wiersze o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza, czy plastyczno – techniczny „Ten straszny Smog”- którego uczestnicy tworzyli postać z wykorzystaniem materiałów wtórnych.
W celu zadbania o różnorodność prowadzonych działań program zakładał ponadto takie elementy jak marsz ekologiczny „Ekominków”, teatrzyk sylwetowy „O kominie, który przestał dymić”, kabaret ekologiczny "Dlaczego kominek był chory? oraz „Mały quiz o smogu”.
Mali uczestnicy programu brali również udział w wycieczkach: do Kopalni Bełchatów -Giganty Mocy oraz do Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
Realizacja projektu "Ekominek" wpłynęła na zwiększenie świadomości przedszkolaków i ich rodzin w zakresie zagrożeń, które wynikają ze spalania odpadów w piecach domowych.