WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Aktualności

 Sterylizacja i kastracja psów i kotów

 2019-06-10    
Urząd Gminy w Pątnowie informuje, że właściciele psów i kotów mogą uzyskać dofinansowanie na zabiegi sterylizacji samic w wysokości 100% i kastracji samców w wysokości 50% poniesionych kosztów zabiegu. Dofinansowanie przysługuje mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały, na terenie gminy Pątnów. W 100% Gmina finansuje koszty usypiania ślepych miotów psów lub kotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli. Zabieg uśpienia zostanie sfinansowany jednokrotnie po uprzednim złożeniu przez posiadacza deklaracji o sterylizacji suki lub kotki. W celu wykonania powyższych zabiegów należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Pątnowie (pokój nr 103 I piętro)i posiadać aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie. Skorzystanie z dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji i uśpienia ślepych miotów możliwe będzie do wykorzystania środków pieniężnych na ten cel tj. 15.000 zł w 2019 roku. Dofinansowanie zabiegów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt domowych, oraz świadome kontrolowanie rozrodczości czworonogów przez ich właścicieli. Jeśli ktoś byłby zainteresowany adopcją psa ze schroniska, zapraszamy do odwiedzenia  fotogalerii czworonogów na stronie: www.patnow.pl.