WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Sterylizacja i kastracja psów i kotów

 2019-06-10    
Urząd Gminy w Pątnowie informuje, że właściciele psów i kotów mogą uzyskać dofinansowanie na zabiegi sterylizacji samic w wysokości 100% i kastracji samców w wysokości 50% poniesionych kosztów zabiegu. Dofinansowanie przysługuje mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały, na terenie gminy Pątnów. W 100% Gmina finansuje koszty usypiania ślepych miotów psów lub kotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli. Zabieg uśpienia zostanie sfinansowany jednokrotnie po uprzednim złożeniu przez posiadacza deklaracji o sterylizacji suki lub kotki. W celu wykonania powyższych zabiegów należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Pątnowie (pokój nr 103 I piętro)i posiadać aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie. Skorzystanie z dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji i uśpienia ślepych miotów możliwe będzie do wykorzystania środków pieniężnych na ten cel tj. 15.000 zł w 2019 roku. Dofinansowanie zabiegów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt domowych, oraz świadome kontrolowanie rozrodczości czworonogów przez ich właścicieli. Jeśli ktoś byłby zainteresowany adopcją psa ze schroniska, zapraszamy do odwiedzenia  fotogalerii czworonogów na stronie: www.patnow.pl.