WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Projekt Aktywny Pątnów

 2019-01-11    
Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 do projektu ,,Aktywny Pątnów”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 10 osób z terenu gminy Pątnów poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.
Planowane efekty zakładają aktywizację społeczno-zawodową uczestników. Nabyte przez nich nowe kwalifikacje oraz kompetencje psychospołeczne
i życiowe, ułatwią odnalezienie się na rynku pracy, a tym samym podjęcie zatrudnienia.
Planowane zadania w ramach projektu „Aktywny Pątnów” jak:
- indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
- szkolenie - opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs obsługi kasy fiskalnej,
- indywidualne i grupowe warsztaty z coachem,
- zatrudnienie nowego pracownika socjalnego dla upowszechniania pracy socjalnej
- wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
przyczynią się do poprawy statusu społecznego i jakości życia uczestników.
Całkowita wartość projektu: 157 697,94 zł w tym kwota dofinansowania
z Funduszy Europejskich: 134 047,94 zł.