WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 "Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich"

 2018-10-03    


Operacja pn. „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich” 
mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
PREZYDENCI/BURMISTRZOWIE/WÓJTOWIE
RADNI GMIN/ SOŁTYSI/ROLNICY

 

Serdecznie zapraszam,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zapraszam Panią/Pana na szkolenia pt.: "Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich".

Celem spotkań dla liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, Izb Rolniczych, będzie przekazanie informacji na temat działań, z których mogą skorzystać producenci rolni oraz poszczególne sołectwa. W ten sposób uzyskają oni  informacje na temat: rozwoju rynku hurtowego i perspektyw dla producentów rolnych oraz inteligentnych opakowań przedłużających termin ważności owoców i warzyw. Dzięki szkoleniom będzie możliwa wymiana doświadczeń, a także aktywizacja liderów z obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Projekt umożliwi przeszkolenie 320 osób, które poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności na temat działań z których lokalne społeczności będą mogły skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jaki niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. W ten sposób, w długofalowym procesie, zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie np. poprawy technicznej urządzeń melioracyjnych, promocji produktów rolnych jako marki województwa łódzkiego rozpoznawalnej w całym kraju.

Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:

1)     Powiat kutnowski 4.10.2018r. - Sala Bankietowa Weselna z częścią hotelową WESTA, Zawady 9a, 99-314 Krzyżanów.

2)      Powiat piotrkowski 11.10.2018r. - Hotel Złoty Młyn Polichno 97-320 Wolbórz.

3)      Powiat skierniewicki 16.10.2018 r. - Restauracja Tawerna – Koronet, Miedniewice 75d, 96-100 Skierniewice.

4)      Powiat łaski 18.10.2018r. - Sala Bankietowa We Dwoje, Buczek, ul. Główna 13.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
mgr Bronisław Węglewski


HARMONOGRAM SZKOLENIA DLA LIDERÓW

OBSZARÓW WIEJSKICH

GODZINA

TEMAT

09.30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa, słodki poczęstunek

10.00

Otwarcie szkolenia, przywitanie uczestników

10.00 – 11.00

Szkolenie: PROW 2014-2020 wybrane działania dla rolników i społeczności lokalnej

Kamil Kowalski- Kierownik Biura Wsparcia InwestycjiAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11.00 – 12.00

Szkolenie: Rozwój rynku hurtowego, perspektywy dla producentów rolnych, inteligentne opakowania przedłużające termin ważności owoców i warzyw

Dr Andrzej Czarnecki - Politechnika Łódzka, Rynek Hurtowy „Zjazdowa” SA

12.00 – 12.15

Przerwa , serwis kawowy

12.15 - 13.15

Szkolenie: Współczesne rolnictwo dziś i jutro – perspektywy, innowacje, zagrożenia (w tym ubezpieczenia w rolnictwie)

Katarzyna Białek-Traut – Dyrektor Oddziału TUW ”TUW” w Piotrkowie Trybunalskim

13.15 - 14.15

Szkolenie: Pozyskanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w ramach samorządu województwa

Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska , Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

14.15 - 15.15

Szkolenie: Doświadczenie LGD w realizacji projektów i przedstawienie dobrych praktyk na temat pozyskania środków na cele promocji produktów

Marta Dudek – p.o. Dyrektor biura, LGD „Kraina Rawki”

Anna Doliwa – Dyrektor ds. administracyjno-finansowy, LGD „Dolina rzeki Grabi”

15.15 - 15.30

Dyskusja i zakończenie szkolenia

15.30

Obiad