WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja dla właścicieli domków letniskowych

 2018-04-19    
Informacja dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pątnów
Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zamieszkałych jedynie przez część roku) są obowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata jest jednakowa dla wszystkich nieruchomości o charakterze letniskowym, niezależnie od czasu jej wykorzystania w ciągu roku.
W deklaracji należy podać dane osobowe, dane dotyczące nieruchomości na której powstają odpady komunalne (z terenu gminy Pątnów), adres do korespondencji, zaznaczyć czy opłata będzie uiszczana za zbiórkę selektywną bądź nieselektywną – w zależności od wybranej opcji należy wpisać odpowiednia kwotę 80 zł (selektywna) lub 160 zł (nieselektywna).
Stawki oraz terminy opłat są określone w Uchwale Rady Gminy Pątnów Nr XIII/91/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Obowiązek ustalenia takich opłat wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Deklaracje mogą być składane w Urzędzie Gminy Pątnów (sekretariat lub pokój nr 110), wysłane za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów lub przesłane w wersji elektronicznej przez ePUAP z podpisem elektronicznym.
Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów z częstotliwością raz w miesiącu.
Więcej informacji takich jak wzory deklaracji, treść uchwał regulujących gospodarkę odpadową na terenie Gminy Pątnów, harmonogram odbioru odpadów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pątnowie www.patnow.pl

 

Pliki do pobrania: