WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: gmina@patnow.pl lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 „DalEKOwzroczna akcja - segregacja” - ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

 2021-04-19    

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „DalEKOwzroczna akcja - segregacja” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym”.

Zadanie pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „DalEKOwzroczna akcja - segregacja” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym” zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Wartość ogólna zadania: 33 280,24 zł

Wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 29 816,00 zł

Opis zakresu projektu: Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych. Projekt ma uwrażliwić uczniów na stan najbliższego środowiska oraz zwrócić uwagę na niewłaściwe postawy społeczne – wyrzucanie czy wylewanie odpadów komunalnych w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Promowanie pozytywnych działań ekologicznych, w które zaangażowano uczniów wraz z rodzicami oraz mieszkańców wsi z obwodu szkoły wzmocniło oczekiwany efekt projektu. W ramach realizowanego projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym zorganizowano wycieczki, warsztaty i konkursy, natomiast szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną.