WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: gmina@patnow.pl lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 „O czyste powietrze dbamy i wiemy czym oddychamy” - ZSS im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach

 2021-04-14    
Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „O czyste powietrze dbamy i wiemy czym oddychamy” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach”.
 
Zadanie pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „O czyste powietrze dbamy i wiemy czym oddychamy” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach” zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 
Wartość ogólna zadania: 28 002,80 zł

Wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 25 094,00 zł

Opis zakresu projektu: Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych. Promowanie pozytywnych działań ekologicznych, w które zaangażowano uczniów wraz z rodzicami wzmocniło oczekiwany efekt projektu. W ramach realizowanego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach w roku szkolnym 2020/2021 będą dalej zgłębiać tajniki wiedzy ekologicznej poprzez kontynuację zajęć terenowych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano wycieczki, konkursy oraz zajęcia o tematyce ekologicznej. W ramach projektu szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną, dzieci uczestniczyły w warsztatach o różnej tematyce związanej z ochrona środowiska i ekologią.