WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2021 roku

 2021-03-24    
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 15 kwietnia 2021 r.
w Urzędzie Gminy Pątnów do skrzynki podawczej, znajdującej się w holu urzędu lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: [email protected]
Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl. w zakładce Aktualności jako załącznik do w/w informacji oraz przy skrzynce podawczej w holu urzędu (bez konieczności wchodzenia do urzędu).
 
Załącznikami do wniosku są:
  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z której pochodzą wyroby zawierające azbest, bądź zgodę współwłaściciela na realizację zadania.
  • Kserokopia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
    lub pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.
  • Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest, że prace demontażu wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór                            i utylizację).
  • Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca posiadanie wyrobów zawierających azbest zapisana na nośniku elektrycznym bądź przesłana na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]
 
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, przygotowanie
do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w czynności.

Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 90% kosztów realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów (od 10% kosztów realizacji zadania).
 
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Magdalena Więcław, I piętro, pok. 101 (tel. 043 886 52 20 wew. 21) oraz pan Dominik Mamzer, II piętro, pok. 203 (tel. 043 886 52 20 wew. 20).
Pliki do pobrania: