WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: gmina@patnow.pl lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Komunikat

 2021-01-18    

Urząd Gminy w Pątnowie przypomina o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz tworzących się sopli lodowych. Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków. 

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.

Właściciele mają obowiązek usuwania śniegu i śliskości chodników bezpośrednio przylegających do ich posesji. Odśnieżanie dachu podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy.

Konieczność należytego utrzymania stanu technicznego dotyczy wszystkich budynków niezależnie od ich powierzchni czy sposobu wykorzystania. Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami.

W związku z powyższym, prosi się mieszkańców gminy o bieżące uprzątanie zalegającego śniegu na chodnikach, dachach jak i usuwanie sopli zwisających z dachów i balkonów.