WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja dla organizacji pozarządowych

 2020-12-01    
We współpracy z lokalną Fundacją Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek” w Pątnowie zachęcamy do udziału w spotkaniu on-line, które odbędzie się 2 grudnia br. o godz. 17:00-19:00 to jest w środę na Google Meet. Spotkanie ma na celu pomoc w przygotowaniu wniosków do programu konkursowego "Aktywni Obywatele" z Funduszu Krajowego. W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie finansowego na swoje działania. Dotyczy to m.in Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, LZS, jeżeli mają osobowość prawną. Spotkanie poprowadzi Pani Małgosia Stępień-Dudek profesjonalistka, specjalistka w pozyskiwaniu funduszy na rozwój NGO-sów, a także animatorka, doradczyni i coach w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OPUS w Łodzi). 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line.