WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów

 2020-11-09    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn.”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji w drodze przetargu nieograniczonego zostały zakupione koparko-ładowarka oraz przyczepa.

Zakończyły się również roboty związane z budową sieci wodociągowej w Załęczu Małym i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże przy sali spotkań integracyjnych.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00065-65150-UM0500177/19 z dnia 03.03.2020 roku wydatki całkowite operacji to kwota 499.251,52 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 258.271,00 zł.

Galeria zdjęć: