WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Gmina Pątnów zakończyła termomodernizacje budynków uzyteczności publicznej

 2020-11-09    

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Gmina Pątnów zakończyła realizuję projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Pątnów poprzez termomodernizację, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Ogólne wydatki: 1.835.801,41 zł

Wydatki kwalifikowane: 1.238.869,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.052.915,47 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/17-00 z dnia 15.11.2018 r.

W 2019 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne budynku ZSS w Dzietrznikach wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła, natomiast w 2020 roku gmina Pątnów zrealizowała kolejny etap ww. projektu obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie.

Termin zadania realizowanego w roku bieżącym zakończył się 16 października 2020 r.

Wartość zadania w zakresie termomodernizacji budynków w Pątnowie to kwota 645.198,18 zł brutto, w tym roboty dodatkowe w wysokości 85.392,34 zł brutto.

Obydwie instytucje zmieniły swoją estetykę, a także w  znacznym stopniu poprawi się efektywność energetyczna w budynkach. Realizacja całości zadania będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie Pątnów.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną budynków przed pracami oraz efekt końcowy, po zakończeniu robót termomodernizacyjnych.

Galeria zdjęć: