WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 INFORMACJA w sprawie instalacji fotowoltaicznych

 2020-10-09    

INFORMACJA

w sprawie instalacji fotowoltaicznych

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców o możliwość otrzymania dofinansowania w ramach zapisów na montaż instalacji fotowoltaicznych, które prowadziła gmina Pątnów na początku 2020 roku informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach którego gmina Pątnów zamierzała pozyskać środki finansowe na współfinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Zarząd Województwa z powodu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 został zmuszony do  wprowadzenia zmian w ogłaszaniu konkursów na dofinansowania.

W związku z powyższym Gmina Pątnów nie ma obecnie możliwości wnioskowania o środki unijne na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”, w ramach którego mieszkańcy składali wnioski o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę/zgazowanie drewna.

Nie posiadamy również informacji czy w ogóle zostanie ogłoszony nabór wniosków.