WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zwiastuny czasu”

 2020-08-26    
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zwiastuny czasu” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania: 69 824,00 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
:
dotacja w wysokości 50 000,00 PLN.

opis zakresu projektu: 

„Zwiastuny czasu” – punkt dydaktyczny zaprojektowany z myślą o uczniach Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie jest siedliskiem roślin o różnych wymaganiach fizyczno – chemicznych i podzielony jest na następujące części tematyczne: rośliny światłolubne, rośliny cieniolubne, rośliny gleb kwaśnych, rośliny rosnące na podłożach wilgotnych. Siedliska zaplanowanych roślin uwzględniają naturalne warunki występujące w otoczeniu naszej szkoły.

Część terenu przeznaczona jest na siedlisko roślin światłolubnych, które rosną na glebach suchych i ubogich. Posadzone tu zostały: tamaryszek, śnieguliczki, pęcherznice, krzewy okrywowe, trawy ozdobne, lawendę, nachyłek, kocimiętka, rozchodniki, bodziszka oraz róża pomarszczona. Kolejne stanowisko roślin gleb kwaśnych uwzględnia także różny stopień nasłonecznienia. W części ukrytej pod świerkami powstało stanowisko roślin cieniolubnych tj. różaneczniki, pierisy, kalina, kiścień oraz obiela. Bliżej trawnika rosną wrzosy, wrzośce, sasanki, dzwonek i goździki czyli rośliny, które lubią większe nasłonecznienie. Pod koronami drzew powstała również rabata dla roślin lubiących rosnąć na podłożach wilgotnych, w cieniu i półcieniu. Tutaj posadzone są bukszpany, cisy, rodgersja, funkie, tawułka oraz zawilce.

Obserwacja roślin od siewu do dorosłości oraz różnych typów ich rozmnażania jest możliwa dzięki powstaniu mini ogrodu dendrologicznego dla młodszych uczniów – powstał on w południowej części ogródka. Dla najmłodszych powstała ścieżka sensoryczna, aby poprzez zmysły poznawali oni otaczający ich świat. Wszystkie rośliny występujące w ogrodzie zostały oznakowane tabliczkami z nazwami gatunkowymi, terminami kwitnienia i kolorem kwiatów, również skały znajdujące się na rumowisku skalnym zostały opisane, aby w ten sposób ułatwić ich rozpoznawanie. Bazę dydaktyczną ogrodu wzbogaciły dodatkowo zamontowane trzy tablice edukacyjne z serii „Pory roku w ogrodzie”, które bezpośrednio nawiązują do tematu przewodniego projektowanego punktu dydaktycznego pn. „Zwiastuny czasu”. Informacje umieszczone na tablicach w atrakcyjny sposób przedstawiają podstawowe wiadomości na temat zmian zachodzących w ogrodzie w zależności od pory roku, co  wpłynie na efektywność nauczania w edukacji przyrodniczej.

Poza częścią nasadzeniową powstał kącik dydaktyczny „Zielona klasa” składający się z zadaszonej wiaty, stołów i ławek. Jest to miejsce prowadzenia zajęć, opracowywania wyników obserwacji, rekreacji i odpoczynku. Ogród szkolny jest również ostoją zwierząt i istotnym wyrazem troski o przyrodę na terenie szkoły poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla ich obecności. Dlatego też  w punkcie dydaktycznym ,,Zwiastuny czasu”, który również jest przyjazny zwierzętom, zaprojektowano rośliny kwiatowe, owocujące krzewy i drzewa.

Utworzony punkt dydaktyczny daje możliwość obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej w różnych porach roku. Kolejnym ważnym aspektem punktu dydaktycznego jest możliwość sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przyrodniczej dzięki zainstalowaniu gry dydaktycznej pamięciówka ,,Kalejdoskop przyrody”. Gra uświadamia odbiorcy zmienność przyrody w skali roku. Każdą z nich, wyróżniają określone cechy adekwatne do 4 pór kalendarzowych – różnicując świat zwierząt i roślin a zaplanowana  ścieżka sensoryczna,  pozwoli rozbudzić zmysły naszych najmłodszych uczniów.