WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Fundusze Europejskie

 Fundusze Europejskie

 

Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 do projektu ,,Aktywny Pątnów”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 10 osób z terenu gminy Pątnów poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.
Planowane efekty zakładają aktywizację społeczno-zawodową uczestników. Nabyte przez nich nowe kwalifikacje oraz kompetencje psychospołeczne
i życiowe, ułatwią odnalezienie się na rynku pracy, a tym samym podjęcie zatrudnienia.
Planowane zadania w ramach projektu „Aktywny Pątnów” jak:
  • indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
  • szkolenie - opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej,
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  • indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
  • kurs prawa jazdy kat. B,
  • kurs obsługi kasy fiskalnej,
  • indywidualne i grupowe warsztaty z coachem,
  • zatrudnienie nowego pracownika socjalnego dla upowszechniania pracy socjalnej
  • wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
przyczynią się do poprawy statusu społecznego i jakości życia uczestników.
Całkowita wartość projektu: 157 697,94 zł w tym kwota dofinansowania
z Funduszy Europejskich: 134 047,94 zł.