WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: gmina@patnow.pl lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności / Usuwanie wyrobów azbestowych

2021-03-24

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2021 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 15 kwietnia 2021 r.
w Urzędzie Gminy Pątnów do skrzynki podawczej, znajdującej się w holu urzędu lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: magdalenawieclaw@patnow.pl.
Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl. w zakładce Aktualności jako załącznik do w/w informacji oraz przy skrzynce podawczej w holu urzędu (bez konieczności wchodzenia do urzędu).
 
Załącznikami do wniosku są:
  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z której pochodzą wyroby zawierające azbest, bądź zgodę współwłaściciela na realizację zadania.
  • Kserokopia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
    lub pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.
  • Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest, że prace demontażu wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór                            i utylizację).
  • Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca posiadanie wyrobów zawierających azbest zapisana na nośniku elektrycznym bądź przesłana na adres e-mail: magdalenawieclaw@patnow.pl lub dominikmamzer@patnow.pl
 
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, przygotowanie
do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w czynności.

Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 90% kosztów realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów (od 10% kosztów realizacji zadania).
 
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Magdalena Więcław, I piętro, pok. 101 (tel. 043 886 52 20 wew. 21) oraz pan Dominik Mamzer, II piętro, pok. 203 (tel. 043 886 52 20 wew. 20).

2020-02-07

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2020 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (II piętro, pok. 203).
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Pątnów, I piętro, pokój 104, II piętro pokój 203 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.

2018-02-19

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2018 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2017-04-28

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

Z dniem 01.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

obrazek Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych wiecej
2017-02-06

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

KURENDA
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2016-04-15

 Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

KURENDA
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 13 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (sekretariat, I piętro, pok. nr 20) lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Pątnów – Pątnów 48, 98-335 Pątnów.