WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności / Aktualności GOPS

2020-06-03

 Dyżur psychologa

W związku z trwającą pandemią COVID-19 psycholog Pani Emilia Chłód będzie pełniła dyżur telefoniczny w każdy wtorek
od godziny 15.00 do 17.00. Kontakt: 605 324 112


2020-05-05

 Informacja dla rodziców dotycząca posiłku w ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje o możliwości zamiany posiłku w stołówce szkolnej na świadczenie pieniężne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 43 886-51-79

2020-04-21

 Fundacja ADRA oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne

Fundacja ADRA Polska poszukuje osób, które mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online. Pomocy udzielać będą doświadczeni terapeuci, konsultacje będą prowadzone dla różnych grup osób.

2020-04-21

 Punkt Konsultacyjny w Pątnowie

W związku z zamknięciem Punktu Konsultacyjnego w Pątnowie z powodu panującej epidemii koronawirusa Pan Tomasz Wnęk  będzie pełnił dyżur telefoniczny w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 19.00.
Kontakt: 509 651 633

2019-12-04

 Zakończenie zajęć z coachem w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”

W dniu 07.11.2019 r. zakończyły się zajęcia z coachem w ramach projektu "Aktywny Pątnów"
w którym wzięło udział 10 uczestników projektu.
 


2019-11-22

 Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swojego nieubezpieczonego członka rodziny. 

2019-11-15

 Posiadacze KDR! Ważna informacja

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty.

2019-11-06

 "Dobre praktyki opieki nad dzieckiem do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców"

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców. 

2019-10-09

 Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie komputerowe

Wszystkie osoby zainteresowane BEZPŁATNYM szkoleniem komputerowym proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Pątnowie lub pod numerem telefonu: 43 8865179.


2019-09-25

 Rozpoczęcie zajęć z Coachem w ramach projektu "Aktywny Pątnów"

W dniu 01.10.2019 r. rozpoczną się spotkania indywidualne z coachem w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.2019-09-25

 Zakończenie zajęć z doradcą zawodowym

W dniu 20.09.2019 r. zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane w ramach projektu konkursowego „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy mieli zapewnione zajęcia indywidualne w wymiarze 3 godzin dla jednego uczestnika oraz 10 godzin zajęć grupowych. Podczas zajęć uczestnicy projektu poznali nowe możliwości rozwoju oraz jak mogą uzupełnić swoje wykształcenie. Uczestnicy nauczyli się również pisania CV oraz listu motywacyjnego, które wykorzystają do poszukiwania pracy.

 


2019-09-05

 Zakończenie szkolenia ( opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej )

W dniu 30.08.2019 r. zakończyło się szkolenie „Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej”, w którym brało udział 5 uczestników projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 


2019-08-28

 Rozpoczęcie spotkań z doradzcą zawodowym

W dniu 03.09.2019 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z doradzcą zawodowym w ramach projektu "Aktywny Pątnów" współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia indywidualne będa odbywać się od 03.09.2019 r., dla każdego uczestnika przewidziano trzy godziny zajęć. Spotkania grupowe w wymiarze dziesięciu godzin odbędą się w dniach 19-20.09.2019 r.

2019-08-02

 Rozpoczęcie szkolenia "Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej"

W dniu 12.08.2019 r. w ramach projektu "Aktywny Pątnów" odbędzie się szkolenie: "Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej", w którym weźmie udział pięciu uczestników. Projekt "Aktywny Pątnów" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2019-07-25

 Akcja informacyjna dot. rozszerzenia programu 500+

W piątek 26 lipca pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odwiedzą gminę Pątnów w ramach rządowej akcji informacyjnej dot. rozszerzenia programu 500+.
2019-06-28

 Terminy składania wniosków w roku 2019

500 +, Dobry start, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy, Stypendia Szkolne

2019-06-17

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY PĄTNÓW"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY PĄTNÓW”
1. 17.06.2019 r. 11.00 - 16.00
2. 18.06.2019 r. 9.00 - 14.00
3. 24.06.2019 r. 11.00 - 16.00
4. 25.06.2019 r. 9.00 - 14.00
5. 27.06.2019 r. 11.00 - 16.00
6. 28.06.2019 r. 9.00 - 14.00

2019-06-10

 Zmiana czasu pracy pracowników GOPS z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury w najbliższych dniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pątnowie w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. będzie pracował w następujących godzinach:

10 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

11 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

12 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

13 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

14 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00


2019-04-24

 Zmiana w harmonogramie zajęć grupowych z psychologiem


Zajęcia zaplanowane na dzień 25.04.2019r. odbędą się w dniu 27.04.2019r.
( t.j. sobota ) w godzinach 8.00-13.00 w budynku Urzędu Gminy w Pątnowie.


2019-03-14

 Harmonogram udzielania wsparcia


Wsparcie psychologa, (spotkania indywidualne i grupowe) w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-03-04

 Zmiana harmonogramu - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”


Projekt „Aktywny Pątnów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2019-02-26

 Harmonogram udzielanego wsparcia - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”
Wsparcie w postaci kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-02-06

 Informacja o rekrutacji do projektu "Aktywny Pątnów"

W miesiącu styczniu 2019r.w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie przeprowadził rekrutację dotycząca uczestnictwa w projekcie. Zrekrutowano grupę 10 kobiet spełniających kryteria grupy docelowej projektu. Sporządzona została także lista rezerwowych. Do rekrutacji posłużyły wywiady środowiskowe, analiza dokumentacji własnej GOPS, wiedza pracowników socjalnych oraz indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Proces rekrutacji przeprowadził nowo zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny oraz koordynator projektu.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie warsztatów z coachem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko coacha „przeprowadzenie warsztatów z coachem” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku coacha a także minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z określoną grupą docelową.
1.Nazwa i adres jednostki:

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: „Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na „przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: zatrudnienie psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku psycholog.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibie instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych (...)

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie szkolenia ”opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie zajęć z zakresu „doradztwa zawodowego”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na zlecenie usługi szkoleniowej z zakresu „Doradztwa zawodowego” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 2014-2020. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

2019-01-11

 Projekt Aktywny Pątnów


Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 do projektu ,,Aktywny Pątnów”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 10 osób z terenu gminy Pątnów poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.obrazek „Wojewódzkie Dni Seniora 2018” wiecej
2018-07-20

 „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób starszych. Mając na uwadze potrzeby tegoż środowiska, w 2018 roku planowane jest w czterech podregionach województwa łódzkiego przedsięwzięcie pn. „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”.

2018-07-12

 INFORMACJA - wydłużenie godzin pracy GOPSu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie  w miesiącu sierpniu i wrześniu wydłuża godziny urzędowania, w każdy wtorek i czwartek do godz. 17.00.
Ponadto 11.08.2018 r.(tj. sobota) i 01.09.2018 r. (tj. sobota) Ośrodek będzie czynny od godz. 9.00 – 11.00.

obrazek Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych wiecej
2018-06-29

 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

2018-06-20

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie uprzejmie informuje o terminach składania wniosków na następujące świadczenia;
- Świadczenia rodzinne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy,
- Świadczenia wychowawcze,
- Świadczenia „Dobry start”,
- Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- Stypendia szkolne.

obrazek Świadczenie „Dobry start”  wiecej
2018-06-20

 Świadczenie „Dobry start”

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej − w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

obrazek Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku wiecej
2018-04-09

 Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r.

obrazek Spotkanie wigilijne wiecej
2018-01-05

 Spotkanie wigilijne

Do stołu wigilijnego siada się, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, ma ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem.

2017-04-12

 Odbiór żywności

GOPS w Pątnowie informuje, że w sprawie odbioru żywności kontakt telefoniczny udostępniony w Biuletynie Informacyjnym Gminy Pątnów Nr 9/2017 jest nieaktualny.

Obecny numer kontaktowy to:  887 807 006.

obrazek Karta Dużej Rodziny wiecej
2016-07-25

 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

obrazek Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego wiecej
2016-07-18

 Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy w postaci pokrycia kosztów zakupu obiadów dla dzieci od 1 września 2016 r. Pomoc będzie świadczona przez stołówki szkolne na terenie naszej gminy dla uczniów naszych szkół.

2016-03-08

 PROGRAM „RODZINA 500plus”

Realizacją programu „Rodzina 500plus” w gminie Pątnów zajmował będzie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł otrzymają też świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

2016-02-29

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie zaprasza do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie:

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. Łódzkie

II. Określenie stanowiska: Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych


2016-01-26

 Świadczenie rodzicielskie

Kolejną zmianą, którą wprowadził od 1 stycznia 2016 r. Minister Kosiniak-Kamysz jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni, studenci, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

2016-01-26

 „Złotówka za złotówkę”

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dzięki której niewielki wzrost dochodu nie spowoduje utraty prawa do świadczeń rodzinnych. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie dotyczył otrzymywanych przez daną rodzinę w danym okresie zasiłkowym zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

2016-01-01

 Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, w których to dokumentach określa się zakres usług.

2014-07-31

 Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuję, że od 16 czerwca br. wydaje wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. O „Kartę” ubiegać się mogą rodziny, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. „Karta” przyznawana jest każdemu członkowi rodziny bez względu na dochód.