WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Kontakt

Urząd Gminy Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
tel. 43 886 52 20/43 886 52 40/43 886 52 50
fax. 43 886 52 50 w. 40
e-mail: [email protected]; [email protected]
NIP: 832-10-13-648
Regon: 000549298


Gmina Pątnów
NIP: 832-19-79-664
Regon: 730934714
Nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020


INFORMACJA DOTYCZĄCA RACHUNKU BANKOWEGO

GMINY PĄTNÓW

 

Przypominamy, iż uiszczając opłaty za pośrednictwem banku należy pamiętać,
aby dokładnie wypełnić przelew, oznaczyć rodzaj wpłaty i staranie opisać dane wnoszącego opłatę.

 Zapłatę należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- podatku od środków transportowych,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- opłat za pobór wody,

- czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne,

- opłata za użytkowanie wieczyste

- opłaty skarbowej

 można dokonać na rachunek bankowy Gminy Pątnów prowadzony przez 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu