WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Skład Rady Gminy Pątnów

Grzegorz Pietrzyński – Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

Ryszard Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pątnów

Gniła Kazimierz

Gońda Alicja

Klara Piotr

Konieczny Krzysztof

Kosowski Piotr

Krzemiński Sławomir

Łuczak Jolanta

Madeła Paweł

Paluszczak Wiesław

Plewa Zygmunt

Salamon Jan

Stasiak Grzegorz

Wieczorek Roch