WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Aktualności / E-Pątnów

2020-09-14

 „E-Pątnów” - Harmonogramy zajęć (aktualizacja)

„E-Pątnów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020


obrazek Realizujemy nowatorski projekt e-Pątnów wiecej
2020-09-03

 Realizujemy nowatorski projekt e-Pątnów


Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne realizuje projekt „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowy i rzeczowy gminy (udostępnienie sal lekcyjnych) planowany jest na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.

2020-08-26

 „E-Pątnów” - Harmonogramy zajęć

 

„E-Pątnów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020


2019-07-01

 E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie PątnówGmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne pozyskała ponad 1 mln 252 tys. zł na realizację projektu „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowego i rzeczowy gminy (udostepnienie sal lekcyjnych) planowany jest na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.
Projekt „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” ma służyć podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 31.08.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach w szkołach podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek.

2019-03-01

 E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów


Gmina Pątnów realizuje projekt
 
„E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości
uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”   
 
zgodnie z umową RPLD.11.01.02-10-0018/18-00