WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności / E-Pątnów

2021-02-11

 OWES NA LEPSZY START REGION 2021 PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH(Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023)

Kto może skorzystać z pakietu?

Grupa nieformalna (min. 3 osoby) lub Organizacja pozarządowa bez działalności ekonomicznej z terenu powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, (Dopuszczalny jest udział grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych spoza ww. powiatów tylko za zgodą Operatora, która musi być wyrażona przed złożeniem wniosku.).

Jak długo trwa wsparcie?
Wsparcie w ramach pakietu będzie trwało w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Jak się zgłosić?
Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]
Dokumenty konkursu dostępne są na stronie: https://opus.org.pl/pakietregion2021

Kontakt:
[email protected] / tel. +48 509 899 449

Nabór trwa do: dnia 21.02.2021 r.

Co otrzymasz w ramach pakietu?

  • Udział w Inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, sprzedaży, budowania oferty promocyjnej, miejsce na stronie www z wizytówką, , konto bankowe, program do wystawiania faktur, możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy.
  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej (m.in. na zakup sprzętu, szkolenia itp.).
  • Indywidualne wsparcie doradcy rozwojowego -budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.
  • Wsparcie doradców specjalistycznych ( prawny, księgowy).
  • 8 szkoleń /webinarów dot. rozwoju działań ekonomicznych
  • Spotkania sieciujące z pakietobiorcami oraz ekspertami zewnętrznymi.

2020-09-14

 „E-Pątnów” - Harmonogramy zajęć (aktualizacja)

„E-Pątnów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020


obrazek Realizujemy nowatorski projekt e-Pątnów wiecej
2020-09-03

 Realizujemy nowatorski projekt e-Pątnów


Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne realizuje projekt „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowy i rzeczowy gminy (udostępnienie sal lekcyjnych) planowany jest na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.

2020-08-26

 „E-Pątnów” - Harmonogramy zajęć

 

„E-Pątnów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020


2019-07-01

 E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie PątnówGmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne pozyskała ponad 1 mln 252 tys. zł na realizację projektu „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowego i rzeczowy gminy (udostepnienie sal lekcyjnych) planowany jest na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.
Projekt „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” ma służyć podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 31.08.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach w szkołach podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek.

2019-03-01

 E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów


Gmina Pątnów realizuje projekt
 
„E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości
uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”   
 
zgodnie z umową RPLD.11.01.02-10-0018/18-00